NMDS Group logo

NMDS Group

INFORMATION TILL DIG SOM HAR MYELODYSPLASTISKT SYNDROM (MDS)

 

1. Vad är MDS?

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller.  Myelo betyder märg och syndrom betyder grupp av sjukdomar. Benmärg är den vävnad som finns inuti stora delar av vårt skelett och där blodcellerna (blodkropparna) bildas. Med stamceller menar man de allra mest omogna cellerna i benmärgen som sedan ska utvecklas vidare till mogna blodceller, dvs. röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) samt blodplättar (trombocyter). Vid MDS har man en mognadsstörning (dysplasi) i benmärgens stamceller som leder till att blodkropparna inte mognar och utvecklas som de ska, vilket ger brist på en eller flera sorters blodkroppar.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Högrisk MDS.pdf)Högrisk MDS.pdf165 kB
Download this file (Lågrisk MDS.pdf)Lågrisk MDS.pdf198 kB

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

INFORMASJON TIL PASIENTER MED MYELODYSPLASTISK SYNDROM (MDS)

1. Hva er MDS?

Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller som fins i benmargen. Myelo betyr marg, og syndrom betyr gruppe av sykdommer. Blodcellene (blodlegemene) i kroppen lages i benmargen, og benmarg finner vi i store deler av kroppens skjelett. Bloddannende stamceller er de alle mest umodne cellene i benmargen. De har mulighet til å utvikle seg til alle typer modne blodceller slik som røde blodceller (erytrocytter), hvite blodceller (leukocytter) og blodplater (trombocytter). Ved MDS er det en modningsforstyrrelse (dysplasi) i stamcellene i benmargen. Dette medfører at blodcellene ikke modner og utvikler seg normalt og resulterer ofte i lavt antall av en eller flere av blodcellene (lavt antall røde blodceller, lavt antall hvite blodceller eller lavt antall blodplater).

Attachments:
FileFile size
Download this file (Høyrisk MDS.pdf)Høyrisk MDS.pdf176 kB
Download this file (Lavrisk MDS.pdf)Lavrisk MDS.pdf205 kB

UPPLÝSINGAR TIL SJÚKLINGA

Upplýsingar um sjúkdóminn 
Þú ert með sjúkdóm sem nefnist mergmisþroskun eða öðru nafni mergrangvaxtar heilkenni en skammstöfunin MDS (myelodysplastic syndrome) er gjarna notuð yfir sjúkdóminn.

"Myelo" þýðir beinmergur. Beinmergurinn er til staðar í öllum stóru beinum líkamans og þar eru framleiddar allar þrjár tegundir blóðkorna. Rauðu blóðkornin flytja súrefni um líkamann og mælast með hemóglóbingildinu "Hb" (blóðgildi). Hvítu blóðkornin taka þátt í vörnum líkamans gegn sýkingum. Blóðflögurnar gegna hlutverki við að stöðva blæðingar og mynda storku.

Attachments:
FileFile size
Download this file (patinfobehIS040310.pdf)patinfobehIS040310.pdf95 kB
Download this file (patinfosjdIS040310.pdf)patinfosjdIS040310.pdf98 kB

TIETOA SINULLE, JOLLA ON MYELODYSPLASTINEN OIREYHTYMÄ (MDS)

1. Mitä MDS tarkoittaa?

Myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) on ryhmänimitys joukolle pahanlaatuisia verisairauksia, jotka ovat lähtöisin luuytimen kantasoluista.  ”Myelo” merkitsee ydintä, ja oireyhtymä merkitsee joukkoa erilaisia taudinkuvia. Luuydin on se kudos, jota on suurten luidemme sisäonteloissa ja jossa verisolut muodostuvat. Kantasolut ovat luuytimen kaikkein varhaisimpia ja epäkypsimpiä soluja. Ne kehittyvät vähitellen edelleen kypsiksi verisoluiksi, eli punasoluiksi (erytrosyyteiksi), valkosoluiksi (leukosyyteiksi) ja verihiutaleiksi (trombosyyteiksi).  MDS:ssä on kyse luuytimen kantasolujen kypsymishäiriöstä (dysplasiasta), joka johtaa siihen, etteivät verisolut kypsy normaalisti. Tästä seuraa yhden tai useamman verisolutyypin vajaus.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Korkeamman riskin MDS.pdf)Korkeamman riskin MDS.pdf166 kB
Download this file (Matalamman riskin MDS.pdf)Matalamman riskin MDS.pdf183 kB